Om Flekkerøy Vel

Flekkerøy Vel er en overbyggende velforening for Flekkerøy. Velforeningen ble etablert i 1990, og har blant annet jobbet med reguleringsplaner (Flekkerøyplanen), tilrettelegging og utvikling av offentlige friområder, turstier og parkeringsplasser, den såkalte «skibbu-saken» m.m. 

Flekkerøy Vel er hovedkontakt opp mot offentlige myndigheter som kommune, fylkeskommune og fylkesmannen i høringssaker som angår «bo og leve» på øya.

Vi jobber for deg og ditt nærmiljø!

Styret består av representanter fra gårdene; Skålevik, Lindebø, Mæbø, Kjære og Berge/Andås og sittende styre er:

Skålevik – Thomas Kristoffersen

Lindebø – Ole Christian Breland

Mæbø – Rolf-Arne Lakseide

Kjære – Hallgeir Angel

Berge/Andås – Frode Andersen