Meny Lukk

Trafikk, vei og sykkelstier

Flekkerøy Vel har en egen temagruppe for «Trafikk».

Trafikkgruppa består av Erik Jortveit (Skålevig), Morten Skraastad (Skålevig) og Tommy Olsen (Berge/Andås).

Trafikkgruppen har hovedfokus på utbedring av veistandarden og utbygging av gang- og sykkelvei på øya. I tillegg jobber man også med tema knyttet til offentlig kommunikasjon og trafikksikkerhet.

Arbeidet med gang- og sykkelvei er en tung materie, men dette er viktig for alle som bor på øya og derfor prioriteres et jevnt trykk opp mot offentlige myndigheter.

Her følger en kort oppsummering av orientering gitt av Trafikkgruppa v/Erik Jortveit på årsmøtet i 2012:

GANG- OG SYKKELVEI

Gang- og sykkelvei Skudeviga – Kilura

I kommunens trafikksikkerhetsplan (2011 – 2014) er det indikert at midler skal komme i 2014 – 2017. OM dette skjer er usikkert, men dersom man forutsetter at det blir bevilget midler i 2016 vil vi tidligst ha gang- og sykkelvei til Kilura på plass i 2017.

Gang- og sykkelvei Skudeviga – Andås, alternativ/midlertidig løsning

Utbygger Åsen har framsendt forslag om alternativ løsning som innebærer bruk av Gamleveien fra Kilura/Kjære til Bergesjordene (denne veien ble brukt som skolevei i «gamle dager»). Utbygger har pr. april 2012 ikke mottatt noe svar fra kommunen på dette. Trafikkgruppa synes forslaget er interessant, og håper at det blir en snarlig postiv avklaring sett i lys av mangel på planer for forlengelse av gang- sykkelvei fra Kilura.

Gang- og sykkelvei Skudeviga – Andåskrysset – Åshavn

Det foreligger ingen planer for videreføring av gang- og sykkelvei fra Beltevigsvingen og videre forbi Bergesjordene og til Åshavn i skrivende stund. Eneste konkrete forslag på strekningen er det som er skissert overfor.

Gang- og sykkelvei Tytebærheia – Paulenkrysset

Denne forventes å finne sin løsning i løpet av 1 års tid i forhold til utbygging i Paulen.

Gang- og sykkelvei Paulenkrysset – Asperøykrysset

Denne ligger i trafikksikkerhetsplanen med et indikert tidsaspekt for perioden 2018 – 2022. Tidligst (optimistisk) realisering er om 10 år.

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON

Busstilbud til/fra øya

Trafikkgruppen mener at M1 ideelt sett bør gå til hhv Åshavn og Geiderøya annenhver tur. Dette er i beste fall ønsketenkning når det gjelder gjennomføring, og trafikkgruppen har foreslått for Vest Agder Fylkeskommunen å forlenge M1 til Skålevigsletta til området Tyttebærheia/Paulen. Dette er blitt avvist av AKT (Agder Kollektivtrafikk). Trafikkgruppen ønsker å jobbe videre med denne saken, og årsmøtet gav sin tilslutning til dette.

Bedret lokalbusstilbud

Det er ikke enkelt å få til bedret lokalbusstilbud på øya. Reduseringen av lokalbussen på øya ble gjort med «politisk velsignelse» i styret i AKT. Tilbudet i dag er i hovedsak basert på skolekjøring med en begrenset tilpasning for korrespondering med M1. Trafikkgruppa mener at det er mest realistisk å få til en mindre justering av dagens plan.

TRAFIKKTELLING

Trafikkgruppa etterspør behov for en trafikktelling for å få et bedre grunnlag/data for omfanget av privatbilismen på øya. Dette vil være nyttig i det videre arbeidet. Man ønsker gjerne å engasjere skolen i et prosjekt på dette.

TRAFIKKSIKKERHET

Trafikkgruppen ser med bekymring på moped- og lett motorsykkelkjøring på øya. Her praktiseres det tidvis svært høy fart og farlige forbikjøringer, og det er kun et tidsspørsmål om når det skjer en alvorlig ulykke dersom man ikke lykkes i å endre holdninger til varsomhet og sikkerhet. Trafikkgruppen har ingen umiddelbare løsninger på dette, men har notert seg problemet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.