• Årsmøte i Flekkerøy Vel 2013

  Årsmøte i Flekkerøy Vel 2013 er satt til den 29.april kl. 1900 i Flekkerøyhallen.

  Følgende saker skal behandles:

  Saker

  1 Valgavmøtereferentogmedsignereravprotokoll 2 Godkjenning av møteinnkalling
  3 Gjennomgang av årsberetning og godkjenning
  4 Gjennomgang av budsjett og godkjenning

  5 ValgavnyestyremedlemmerogvaramedlemmerforBerge/AndåsKjæreogSkålevik 6 Nyestatutterfordannelseavstyret
  7 Grøntgruppa presenterer sine saker
  8 Trafikkgruppapresenterersinesaker

  9 Eventuelt
  Saker til eventuelt meldes inn på 4625.no

  Her kan du laste ned innkallingen til årsmøtet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.