• Dispensasjon for skibbuer

    Mange eiere av skibbuer på Flekkerøy har fulgt debatten og diskusjonene rundt bruken av skibbuer nøye gjennom de senere årene. I fjor ble det fattet endelig vedtak i Miljødepartementet i saken, og i januar i år ble det endelig behandlet i kommunestyret.

    Det er så langt få som har valgt å sende søknad om dispensasjon for bruken av skibbu på øya. Men dersom du er interessert i å sende inn søknad er det nå kommet en veiledning fra kommunen på hvilke momenter som må inngå i søknaden. Disse finner du her.

    Selv om det er fattet endelig vedtak i saken, er det likevel enkelte uavklarte forhold i forbindelse med «skibbu-saken». Flekkerøy Vel er likevel tilfreds med at saken har kommet så langt, og vil forsatt ha en dialog med kommunene og miljøverndepartmenetet i sakens anledning.

    Post Tagged with , ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.